Lenie w Terenie  

Lenie w Terenie 2014

Regulamin rajdu 2015

środa, 30, wrzesień 2015 12:29 -- Paweł Janiak

I SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Organizator

 • Leniwce.pl,
 • Komendant Rajdu: Mirosław Krasuski
 • Budowniczy trasy, sędzia główny: Paweł Janiak

2. Współorganizatorzy

 • Miasto Siedlce, ARMS Siedlce,

3. Patronat medialny

Facebook,

4. Termin

Sobota 24 października 2015

5. Centrum zawodów

Stadion ARMS Siedlce ul. Jana Pawła II 8

6. Zakwaterowanie

 

7. Teren

Trasa rajdu przebiega w okolicach miasta Siedlce – południowo-zachodni rejon. Rzeźba terenu lekko pofałdowana i urozmaicona, wymagająca kondycji i orientacji, lasy sosnowe, mieszane o zmiennej przebieżności. Część terenu głównie sucha.

 

II RYWALIZACJA

1. Uczestnictwo

1.     W zawodach biorą udział zespoły 2-osobowe MM i MIX

2.     W rajdzie może uczestniczyć każdy zainteresowany.

3.     Warunkiem dopuszczenia do startu jest ukończone 16 lat, oraz podpisanie pisemnego oświadczenia, o starcie na własną odpowiedzialność. W przypadku osób poniżej 18 roku start dozwolony wyłącznie z pełnoletnim opiekunem biorącym odpowiedzialność za startującego.

4.     Zawodnicy uczestniczą w zawodach pod podaną nazwą własną zespołu lub swojego sponsora.

 

2. Zasady przeprowadzenia zawodów

1.     Zawodnicy startują jednocześnie i zmierzają do mety nonstop. Uczestnicy według własnego uznania określają tempo poruszania się oraz czas i miejsca odpoczynku. Trasa rajdu wyznaczona będzie w terenie w postaci punktów kontrolnych.

2.     Droga pomiędzy punktami jest dowolna a jej wybór należy do zawodników. Niektóre fragmenty trasy to odcinki specjalne, których pokonanie (według oznaczenia na mapie lub w terenie) jest obowiązkowe. Na kilku punktach kontrolnych uczestnicy będą mieli do wykonania zadania specjalne.

3.     Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich.

4.     O kolejności w klasyfikacji ogólnej decyduje czas przybycia zawodnika na metę oraz wykonanie zadań specjalnych. Warunkiem klasyfikacji jest zaliczenie w komplecie wszystkich punktów kontrolnych (chyba że kara za brak PK jest opłacalna) oraz zadań specjalnych.

III. ZGŁOSZENIA

1. Formularz zgłoszeniowy

Uczestnicy zgłaszają się na zawody poprzez formularz

http://www.elektronicznezapisy.pl/events/2197/starts/new

do 20  października 2015 roku.

lista zgłoszonych : http://www.elektronicznezapisy.pl/events/2197/starts

2. Wpisowe

Wpisowe na zawody wynosi: 100 zł od zespołu i należy je wpłacać na konto stowarzyszenia.

3. W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają:

 • nagrody, dyplomy dla najlepszych zawodników
 • komplet map dla każdego uczestnika
 • numery startowe dla wszystkich zawodników i rowerów
 • napoje w strefie zmian
 • obsługę i niezbędny sprzęt podczas zadań specjalnych
 • zabezpieczenie medyczne
 • kolację i posiłek regeneracyjny na mecie

4. Kontakt , tel 502-440-640, oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IV. TRASA RAJDU

1. Charakterystyka trasy

 • Trasa rajdu liczy około 120-130 km, długości mierzonej według optymalnych wariantów pokonania trasy. Całość trasy podzielona jest na 6 etapów:
 • Etap 1 - około 7 km – Etap pieszy (dowolna kolejność zaliczania punktów kontrolnych) Mapa miejska 1:25 000 lub 1:50 000
 • Etap 2 - 50 km – Etap rowerowy (Narzucona kolejność zaliczania Punktów Kontrolnych) Mapa Topo 1:25 000 lub 1:50 000
 • Przepak 1 główny przepak – Stoczek Łukowski
 • Etapy 3/4/5/Zs1/Zs2/  - można pokonywać zamiennie.
 • Etap  3/4/5/Zs1/Zs2/ - około 8-10 km – Bieg na orientację  Mapa w skali 1:10 000 -15 000
 • Etap 3/4/5/Zs1/Zs2/ - około 14 km – rolki Mapa TOPO 1:25 000 lub 1:50 000 (10km +2km z buta+2km) 
 • Etap 3/4/5/Zs1/Zs2/  - około 4,5 km – Etap kajakowy (dowolna kolejność zaliczania Punktów Kontrolnych) Mapa ORTOFOTO skala nieokreślona
 • Etap 3/4/5/Zs1/Zs2/  - park linowy
 • Zs2 – zadanie logiczne
 • Etap 6 - 45 km – Etap rowerowy (Narzucona kolejność zaliczania Punktów Kontrolnych) Mapa Topo 1:25 000 lub 1:50 000
 • Meta

2. Mapa

1.     Trasę rajdu uczestnicy pokonują przy użyciu mapy przygotowanej i dostarczonej przez organizatorów. Zabronione jest korzystanie z innych map.

2.     Na mapie start zaznaczony będzie trójkątem. Punkty kontrolne zaznaczone okręgami i ponumerowane w kolejności zaliczania. Punkty będą połączone linią prostą. Meta zaznaczona podwójnym okręgiem. Miejsce dokładnej lokalizacji punktu to środek okręgu.

3.     Odcinki specjalne znaczone na mapie należy pokonywać wyłącznie w wyznaczony sposób.

3. Punkt kontrolny (PK)

1.     Punktem kontrolnym jest biało-pomarańczowy lampion z rozsypanym na ziemi pociętym konfetti (lub inny lampion jeśli jest to zaznaczone w opisie PK) posiadający przyrząd do potwierdzania czyli perforator, lub biało czerwony kartonowy punkt kontrolny przypięty w widocznym miejscu z oznaczeniem sprayem na drzewie- widoczny ze wszystkich stron dotarcia do punktu (także opisany w opisach).

4. Potwierdzanie obecności na punktach

1.     Na części PK znajdować się będą sędziowie.

2.     Na PK bez obsady sędziowskiej uczestnicy sami dokonują potwierdzenia na karcie startowej przyrządem umieszczonym przy lampionie – perforatorem.

3.     PK bez obsady sędziowskiej ubezpieczone będą dodatkowo kolorowymi paskami konfetti (pocięte małe karteczki na ziemi)

4.     W przypadku braku PK prawidłowym potwierdzeniem jest pobranie jednego paska konfetti i okazanie go sędziemu na mecie.

5.     Zagubienie karty startowej lub jej zniszczenie, uniemożliwiające odczytanie potwierdzenia punktów podczas zawodów powoduje niesklasyfikowanie zawodnika.

6.     Brak potwierdzenia PK nie dyskwalifikuje zawodnika, za brak PK zawodnik otrzymuje karę czasową podaną w opisie PK.

5. Zadania specjalne

Zadania specjalne są to miejsca wymagające od uczestników specjalistycznych umiejętności. Wykonanie zadania specjalnego potwierdza sędzia perforatorem-takim jak na PK. Nieobecność na zadaniu specjalnym powoduje dyskwalifikację. Za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie zadania specjalnego naliczana będzie kara czasowa 60 minut.

6. Odcinki specjalne

Odcinki specjalne są to obowiązkowe fragmenty trasy, które zespół musi pokonać według oznaczenia na mapie lub w terenie. Za niepokonanie lub nieprawidłowe pokonanie odcinka specjalnego naliczana będzie kara czasowa 60 min lub kara za niepodbicie PK (czas kary w opisie PK)

V. ZADANIA i ODCINKI SPECJALNE

1. Informacje ogólne

Zawodnicy wykonują zadania specjalne samodzielnie.

1.     Każde zadanie specjalne nadzorowane jest przez sędziów. Sędzia ma prawo nie dopuścić zawodnika do wykonania zadania lub przerwać wykonywanie zadania, gdy stwierdzi nieprawidłowe przygotowanie się lub nieprawidłowe rozpoczęcie zadania specjalnego oraz w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia.

2.     Zawodnik wycofany przez sędziów może podejść do wykonania zadania ponownie (wcześniej poinstruowany lub przyglądając się jak to zadanie wykonują inni), ale w przypadku kolejki oczekujących, osoba ta przechodzi na koniec kolejki.

3.     Niewykonanie zadania lub wykonanie nieprawidłowe skutkuje nałożeniem na zawodnika kary czasowej.

4.     Czas pokonania zadań i odcinków specjalnych jest wliczany do łącznego czasu rajdu. W przypadku oczekiwania przez uczestnika na zwolnienie stanowisk do wykonania zadania, czas oczekiwania nie będzie odliczany od łącznego czasu pokonania trasy.

5.     O kolejności zawodników dopuszczonych do wykonywania zadań kolejność przybycie w miejsce rozpoczęcia zadania lub odcinka specjalnego.

6.     Wszystkie zadania i odcinki specjalne uczestnicy wykonują na własną odpowiedzialność.

2. Wykaz zadań specjalnych

Szczegółowe informacje po 20.10.2015 r. Szczegółowy opis zadań i odcinków specjalnych oraz sposób ich pokonania zamieszczony będzie w informatorze technicznym.

VI. ETAPY TRASY

1. Etap ORIENTEERING (Bieg na Orientację)

1.     Odcinek ten zostanie przeprowadzony w postaci scorelaufu (dowolna kolejność zaliczania punktów) lub narzuconej kolejności

2. Etap - Rowery górskie (MTBo)

1.     Etapy te uczestnicy pokonują na rowerze. Trasa rajdu przebiega po różnej nawierzchni (asfaltem, szlakami pieszymi i rowerowymi, leśnymi duktami, drogami piaszczystymi), a czasem nawet bezdrożami (nie zawsze możliwa będzie jazda na rowerze).

2.     W czasie jazdy uczestników obowiązują kaski oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

3.     Odnalezienie punktów kontrolnych wymagać będzie dużych umiejętności precyzyjnej orientacji w terenie oraz posługiwania się mapą i kompasem.

4.     W razie usterki rowerów, zespoły nie mogą korzystać z pomocy z zewnątrz, usterkę muszą usunąć we własnym zakresie.

5.     Na punktach kontrolnych zawodnicy muszą pojawić się z rowerami.

6.     Dokładne miejsce zdawania rowerów (strefy zmian) zostaną podane na mapie oraz podczas konferencji technicznej. Po zakończonej jeździe rowery należy pozostawić w wyznaczonym miejscu w strefie zmian.

3. Etap kajakowy (kajak)

1.     Odcinek ten zostanie przeprowadzony na rzece Świder, dowolna kolejność PK.

2.     Podczas etapu kajakowego obowiązkowe jest pływanie w kamizelkach ratunkowych – oraz w kaskach niezbędnych na późniejszy etap rowerowy (nie dotyczy tych którzy maja dodatkowy kask na etap rolkowy).

3.     Kajak można przenosić między zakolami, ciągnąć po łące, nie można ciągać po asfalcie.

4. Etap rolkowy (rolki)

1.     Etap rolkowy odbędzie się przy normalnym ruchu pojazdów ( niewielki ruch)

2.     Na tym etapie obowiązuje ruch prawostronny.

3.     Obowiązkowe wyposażenie : rolki i kask (chyba ze ktoś pokonuje etap pieszo), migające światło czerwone z tyłu i białe ciągłe lub migające z przodu.

4.     Można używać kijków.

VII. WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW

1. Wszystkie etapy

1.     wyposażenie obowiązkowe zawodnika:

2.     telefon komórkowy, numer startowy na rowerze, kasku ewentualnie plecaku.

2. Etapy rowerowe - wymagany sprzęt na odcinki rowerowe dla każdego uczestnika:

1.     1x sprawny technicznie rower górski

2.     1x tylne (czerwone) oświetlenie

3.     1x kask rowerowy

4.     1x światło białe przednie

Opcjonalnie zapasowa dętka i sprzęt do naprawy.

3. Etapy kajakowe- wymagany sprzęt na odcinki kajakowe dla każdego uczestnika:

1.     1x kamizelka ratunkowa na osobę ( zapewnia organizator)

4. Etapy rolkowe- wymagany sprzęt na odcinki rolkowe dla każdego uczestnika:

1.     1x rolki

2.     1 x kask ( na późniejszy etap rolkowy)

3.     1x światło czerwone migające z tyłu ( plecak lub kask) białe światło przód – kask

3. Etapy specjalne, i zadania specjalne

Sprzęt zapewnia organizator.

VIII. STREFY ZMIAN (PRZEPAKI)

Szczegółowe informacje po 20.10.2015 r.

IX. LIMIT CZASU

1. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 15 godz. Przewidywany czas zwycięzców 10-12 godz.

X. KARY CZASOWE I DYSKWALIFIKACJA

1. Kary czasowe dla zawodnika naliczane będą za:

1.     Niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie zadania specjalnego - 1 godzina

2.     Za niepokonanie lub nieprawidłowe pokonanie odcinka specjalnego - 1 godzina

3.     Za zgubienie lub użyczanie wyposażenia obowiązkowego - 30 minut

4.     Za brak numeru startowego - 1 godzina (obowiązuje numer naklejony na kasku oraz numer na rowerze)

5.     Za brak Punktu Kontrolnego podane przy opisach PK, oraz za przekroczenie limitu czasu przybycia na metę.

6.     Po godzinie 21:00 każde rozpoczęte 10 minut spóźnienia na metę zostaje przeliczone na 20 min. kary. Czyli przybycie o godzinie 21:11 dodaje wam do czasu zawodów 40 min kary !!!!

7.   Aby być klasyfikowanym należy zaliczyć przynajmniej po 1 punkcie z każdego etapu + zadania specjalne.

 

 

2. Kary czasowe doliczone będą do czasu pokonania trasy po przybyciu zawodnika na metę.

3. W przypadku stwierdzenia braku jednego z elementów wyposażenia zespół nie jest wpuszczany na trasę.

4. Dyskwalifikacja zawodnika może również nastąpić:

1.     w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku,

2.     w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.

XI. ZASADY KLASYFIKACJI

1.     Jedynym kryterium klasyfikacji zawodników jest czas pokonania całej trasy., brak PK powoduje doliczenie do czasu rywalizacji - kary z opisu.

XII. REZYGNACJA

1.     W przypadku wycofania się zawodnika, zobowiązany jest on do niezwłocznego powiadomienia o tym komendanta, lub sędziego głównego telefonicznie.

2.     Zawodnik, który schodzi z trasy (rezygnacja, dyskwalifikacja, zagubienie) musi na własną rękę wrócić do bazy głównej.

XIII. BEZPIECZEŃSTWO

1.     Wszyscy uczestnicy Rajdu Przygodowego „Leniewterenie” przestrzegać muszą zasad ustalonych przez Organizatora i muszą posiadać cały wymagany sprzęt.

2.     Podczas odprawy technicznej uczestnicy zostaną poinformowani o wszystkich możliwych niebezpieczeństwach oraz procedurach postępowania w razie wypadku.

3.     Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania przez cały rajd przynajmniej jednego sprawnego telefonu komórkowego.

4.     Numery telefonów do organizatorów oraz służb specjalistycznych znajdować się będą w informacjach dla zawodników oraz zaprezentowane zostaną podczas odprawy technicznej.

5.     Każdy zawodnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy drugiemu zawodnikowi w razie wypadku.

6.     W czasie trwania rajdu może być przeprowadzana kontrola obowiązkowego sprzętu oraz kontrola kart startowych na trasie w celu uniknięcia skrócenia trasy.

XIV. ŻYWIENIE NA TRASIE

W bazie rajdy będzie udostępniona woda pitna.

1.     Zawodnicy mogą na trasie uzupełniać napoje i żywność w napotkanych sklepach lub punktach gastronomicznych. Organizator nie bierze odpowiedzialności za godziny ich otwarcia i zaopatrzenie.

2.     Zabronione jest korzystanie z zorganizowanej pomocy w przygotowywaniu posiłków.

XV. ZAKAZY I OBOWIĄZKI

1.     Uczestnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Na dozwolonych środkach transportu. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich.

2.     Obowiązuje zakaz korzystania z jakichkolwiek niedopuszczonych przez organizatorów środków transportu podczas pokonywania trasy. Wszystkie odcinki trasy, gdzie istnieje możliwość wykorzystania transportu, będą obserwowane przez sędziów. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację,

3.     Obowiązuje kategoryczny zakaz rozpalania ognisk w lesie i jego pobliżu.

4.     Obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego i ppoż.

5.     Obowiązuje zakaz poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych.

6.     Można korzystać z GPS

XVI. PROTESTY

1.     Protesty w formie pisemnej wraz z wadium w wysokości 50 zł można składać na ręce Sędziego Głównego zawodów najpóźniej 1 godzinę po przybyciu na metę.

2.     W przypadku odrzucenia protestu wadium przepada na rzecz organizatora.

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Przepisy mogą ulec zmianie przed rozpoczęciem rajdu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani.

2.     Regulamin obowiązuje wszystkie osoby związane z rajdem, tj. organizatorów, uczestników, prasę, obserwatorów, osoby towarzyszące, itp.

3.     Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania zadań i pokonywania trasy.

4.     Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko. Wymagane jest posiadanie stosownego ubezpieczenia.

5.     Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody i czyny uczestników oraz osób trzecich.

6.     Organizatorzy nie zapewniają transportu dla zawodników, które przerywają rywalizację na trasie.

7.     Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych organizatorów, patronów medialnych i sponsorów.

XVIII. PROGRAM IMPREZY

Sobota 24.10.2015

godz:

06:00 - 06:40 Wydawanie pakietów w biurze zawodów

06:50 - wydawanie map

07:00 - Start

19:00 - 20:00 Spodziewani zwycięzcy

21:00 - 23:00 Kolacja

21:00 - Koniec limitu czasu dla zawodników (naliczanie karnych minut)

22:30 - Lub wcześniej, ceremonia dekoracji.

23:30 - Zamknięcie bazy zawodów.

 

 

Joomla SEF URLs by Artio